57 VIEWS

Report

Close

Legendary Amazons ศึกทะลุฟ้า ตระกูลหยาง (2011)

18 Nov, 2011
90 MIN

ศึกทะลุฟ้าตระกูลหยาง

Overview

Legendary Amazons เป็นเรื่องราวของ มู่กุ้ยอิง (จางป๋อจือ) ภรรยาของ หยางจงเป่า (เยิ่นเสียนฉี) ที่ทนเห็นสามีและผู้ชายตระกูลหยาง ต่อสู้ในสงครามที่ไม่เห็นทางชนะ จนเธอตัดสินใจเป็นแม่ทัพหญิง นำกลุ่มสตรีผู้กล้าแห่งตระกูลหยาง เพื่อสืบทอดปณิธานของบรรพชน และออกสู่สนามรบเพื่อธำรงไว้ซึ่งเอกราชแห่งราชวงศ์ซ่

Downloads

There is no download links available!

Related Movies

Write a Comment

Create New Account / Sign In to write a comment.

Comments

There is no Comments for this item!